Tìm kiếm tin tức
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 19/07/2019
Ảnh minh họa

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh
như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

130/QĐ-TNMT ngày 10/6/2019

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 262069 do Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền cấp cho ông, bà Nguyễn Văn Trung - Phạm Thị Lê tại thửa đất số 523/1, tờ bản đồ số 11, diện tích 210,0 m2( Đất ở); tọa lạc tại thôn Trạch Phổ, xã Phong Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

2

132/QĐ-TNMT ngày 12/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 990896 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông, bà Bạch Văn Cường - Hồ Thị Thú tại thửa đất số 487, tờ bản đồ số 11, diện tích 508,0 m2( Đất ở: 400 m2, đất trồng cây lâu năm khác 108,0 m2); tọa lạc tại thôn Hoà Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

3

136/QĐ-TNMT ngày 13/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 429, tờ bản đồ số 08, diện tích 1280,0 m2 (Đất ở và đất vườn) do Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền cấp cho ông Hồ Phóng ( tức Hồ Phòng) tọa lạc tại thôn Đông Hồ, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

4

138/QĐ-TNMT ngày 14/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 173079 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thừa Thiên Huế cấp cho ông Nguyễn Ngọc Minh tại thửa đất số 354, tờ bản đồ số 05, diện tích 290,7 m2; tọa lạc tại thôn Công Lương, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

5

139/QĐ-TNMT ngày 14/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 603081 do Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền cấp cho ông, bà: Nguyễn Tạo - Dương Thị Miên  tại thửa đất số 291/09, tờ bản đồ số 16, diện tích 2912 m2; tọa lạc thôn Bắc Thạnh ( nay là thôn Bắc Triều Vịnh ), xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

6

143/QĐ-TNMT ngày 20/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 014152 do Uỷ ban nhân dân huyện (nay là thị xã ) Hương Trà cấp cho ông: Trần Phu tại thửa đất số 176, tờ bản đồ số 05, diện tích 615 m2; tọa lạc thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

7

145/QĐ-TNMT ngày 27/6/2019

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 162441 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang cấp cho ông, bà: Hồ Văn Diễn - Mai Thị Bích Thuỷ tại thửa đất số 491.11, tờ bản đồ số 03, diện tích 172 m2; tọa lạc tại thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

Tập tin đính kèm:
N.T.Dũng - VPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày