Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/07/2019

        Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Kim Long, thành phố Huế, có hiệu lực thi hành kề từ ngày 10/7/2019.

        Một số nội dung chính của Quyết định, gồm:

        - Phạm vi: Phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Kim Long, thành phố Huế

        - Quy mô: Diện tích đất đai khu vực lập quy hoạch khoảng 247,95 ha với dân số hiện trạng 15.332 người, đến năm 2020 khoảng 16.400 người và đến năm 2030 khoảng 18.000 người.

        - Tính chất:

        + Là khu vực bảo vệ không gian cảnh quan đô thị, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phát huy và khai thác các giá trị nhà vườn truyền thống, các lợi thế về du lịch của khu vực;

        + Là khu vực đô thị phía Tây Bắc của thành phố Huế, bao gồm các khu dân cư chỉnh trang kết hợp xây dựng mới với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các khu chức năng khác bổ sung cho khu vực trung tâm đô thị.

        Cùng ngày, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1676/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu phường Kim Long./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung + H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày