Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 18/07/2019

        Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Vỹ Dạ, thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau: 

        - Phạm vi: Thuộc địa giới hành chính phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

        - Quy mô:

        + Đất đai: 150ha (trừ diện tích Cồn Hến và mặt nước sông Hương, sông Như Ý)

        + Dân số: hiện trạng 14.595 người, đến năm 2030 17.200 người.

        - Tính chất:

        - Là khu vực đô thị phía Đông của thành phố Huế, có vị trí chuyển tiếp giữa thành phố Huế và khu vực phát triển đô thị mới An Vân Dương.

        - Là khu vực bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng, thể dục thể thao... của khu vực trung tâm thành phố Huế.

        - Là khu vực quy hoạch theo hướng cải tạo nâng cấp và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các khu dân cư.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2019 và thay thế Quyết định số 214/1998/QĐ-UB ngày 13/02/1998 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - PTNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày