Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày cập nhật 16/07/2019

        Ngày 12/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

        Một số nội dung chính của Quyết định, gồm:

        - Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Quảng Điền

        - Thời hạn quy hoạch: Quy hoạch cho giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và quy hoạch cho giai đoạn dài hạn đến năm 2050.

        - Quy mô:

        + Quy mô đất đai: Toàn bộ diện tích huyện Quảng Điền khoảng 16.304,5 ha.

        + Quy mô dân số: Dân số hiện trạng: 81.774 người, đến năm 2030: Khoảng 102.000 người và đến năm 2050: Khoảng 130.000 người.

        - Tính chất:

        + Là vùng đô thị, nông thôn với sự đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

        + Là vùng đồng bằng ven biển và đầm phá gắn với không gian cảnh quan thiên nhiên đặc thù, đa dạng sinh học.

        + Là vùng có tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi trang trại, khai thác thủy hải sản, dịch vụ, du lịch sinh thái ven biển và đầm phá./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày