Tìm kiếm tin tức
Trang chủ >> Tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại và tố cáo trong quản lý và SDĐĐ
        Ngày 17/11/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 292/QĐ-STNMT thành lập Đoàn thanh tra về thanh tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Phú Vang, UBND thị trấn Thuận An và UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang.
        Năm 2015, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 359/QĐ-TNMT-TTr ngày 14/12/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Công ty Lương thực TTH).
        Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 09/01/2015. Ngày 28/01/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 32/QĐ-TNMT thành lập Đoàn thanh tra công tác quản lý đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra nội dung trên trong thời gian từ ngày 10/3/2015 đến 17/3/2015.
        Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong phát triển thủy điện, ngày 17/4/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các dự án thủy điện trong năm 2012.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.691
Truy cập hiện tại 173 khách