Tìm kiếm tin tức
Trang chủ >> Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đất đai
        Ngày 03/7/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 192/QĐ-STNMT về việc thanh tra việc sử dụng đất, cam kết đầu tư đối với 03 tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Huế.
        Ngày 27/6/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 164/QĐ-UBND thành lập Đoàn thanh tra về thanh tra việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND thành phố Huế, UBND phường Phú Hội và UBND phường An Hòa, thành phố Huế.
        Ngày 17/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý,sử dụng dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.
        Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 13/10/2014 Giám đốc Sở đã ra Quyết định số 210/QĐ-TNMT thành lập Đoàn Thanh tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra theo nội dung trên trong thời gian từ ngày 27/10/2014 đến ngày 02/12/2014 ở TP Huế và 5 huyện: Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.933
Truy cập hiện tại 191 khách