Tìm kiếm tin tức
Trang chủ >> Bảng giá đất, giá đất cụ thể
       Ngày 21/12/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).
        Vừa qua, theo đề nghị của UBND thị xã Hương Trà, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 13 công trình, dự án thuộc địa bàn Thị xã tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 13/11/2018.
        Theo đề nghị của UBND thành phố Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường và giá đất cụ thể để giao đất không thông qua hình thức đấu giá (giá đất tái định cư) dự án Khu nhà ở Tam Thai tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 18/7/2018, cụ thể:
        Theo đề nghị của thị xã Hương Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 12 công trình, dự án thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 28/5/2018, cụ thể:
        Theo đề nghị của UBND huyện A Lưới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án thuộc địa bàn Huyện tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 01/6/2018, cụ thể:
        Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất tại xã Thủy Bằng và phường Thủy Lương thuộc thị xã Hương Thủy gồm:
         Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở một số lô đất tại thị trấn Sịa và 7 xã (Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Phú, Quảng Ngạn, Quảng Công) thuộc huyện Quảng Điền, như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.862
Truy cập hiện tại 182 khách