Tìm kiếm tin tức
Trang chủ >> Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
        Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
        Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông.
        Ngày 10/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Huế.
        Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1657/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy.
        Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc.
        Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy.
        Ngày 28/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Vang.
        Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.988
Truy cập hiện tại 197 khách