Tìm kiếm tin tức
Trang chủ >> Thủ tục hành chính về đất đai
        Nhằm bảo đảm việc thực hiện được đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai minh bạch quy trình về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện, sau khi có quyết định của UBND tỉnh thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND tỉnh đã ban hành TTHC mới về lĩnh vực đất đai của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.963
Truy cập hiện tại 189 khách