Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO
        Ngày 31/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1942/STNMT-TN thông báo bổ sung hồ sơ để lựa chọn tổ chức thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị Hương Trà và khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.
        Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (có ký hiệu QHĐ 12) và khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (có ký hiệu QHĐ21) nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO
        Ngày 31/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1942/STNMT-TN thông báo bổ sung hồ sơ để lựa chọn tổ chức thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị Hương Trà và khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.
        Khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (VLSL) tại khu vực đồi vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (có ký hiệu QHĐ 12) và khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (có ký hiệu QHĐ21) nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 831 khách