Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO
        Ngày 01/3/2019, đơn vị thực hiện Dự án BCC huyện A Lưới (DPIU) có Thông báo số 01/TB-BCCAL về tuyển dụng lao động hợp đồng ngắn hạn làm việc tại huyện A Lưới. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 02 người, bao gồm các vị trí: 01 kế toán, 01 cán bộ hiện trường.
        Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6757/UBND-TP chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật”.
        Ngày 11/9/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Thông báo số 228/TB-PCTT Cảnh báo, ứng phó với cơn bão số 5 (BARIJAT) và bão MANGKHUT.
        Ngày 06/8/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH quy định thời gian và lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện như sau:
        Ngày 23/8/2018, Sở Ngoại vụ có Công văn số 1084/SNgv-HTQT thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo Thạc sỹ theo thông báo của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.
        Ngày 29/8/2018, Sở Ngoại Vụ có Công văn số 1111/SNgV-HTQT thông tin về một số nội dung liên quan đến chương trình học bổng JDS (2019-2021)
        Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5845/UBND-TP chỉ đạo chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 47/TB-PPMU ngày 18/5/2018 thông báo tuyển dụng 03 nhân sự thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: 01 điều phối viên; 01 cán bộ phụ trách đấu thầu và 01 cán bộ hành chính.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 404/TB-PPMU ngày 23/4/2018 thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động cho vị trí lái xe.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO
        Ngày 01/3/2019, đơn vị thực hiện Dự án BCC huyện A Lưới (DPIU) có Thông báo số 01/TB-BCCAL về tuyển dụng lao động hợp đồng ngắn hạn làm việc tại huyện A Lưới. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 02 người, bao gồm các vị trí: 01 kế toán, 01 cán bộ hiện trường.
        Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6757/UBND-TP chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật”.
        Ngày 11/9/2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Thông báo số 228/TB-PCTT Cảnh báo, ứng phó với cơn bão số 5 (BARIJAT) và bão MANGKHUT.
        Ngày 06/8/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH quy định thời gian và lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện như sau:
        Ngày 23/8/2018, Sở Ngoại vụ có Công văn số 1084/SNgv-HTQT thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo Thạc sỹ theo thông báo của Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.
        Ngày 29/8/2018, Sở Ngoại Vụ có Công văn số 1111/SNgV-HTQT thông tin về một số nội dung liên quan đến chương trình học bổng JDS (2019-2021)
        Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5845/UBND-TP chỉ đạo chỉ đạo hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 47/TB-PPMU ngày 18/5/2018 thông báo tuyển dụng 03 nhân sự thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: 01 điều phối viên; 01 cán bộ phụ trách đấu thầu và 01 cán bộ hành chính.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 404/TB-PPMU ngày 23/4/2018 thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động cho vị trí lái xe.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.765.984
Truy cập hiện tại 176 khách