Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO
        Ngày 24/12/2019, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại - Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1133-CV/BCĐ thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.
Thông  báo về việc nghỉ lễ, Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
Thông  báo về việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và kiểm kê tài sản trên đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II ( các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế, hạng mục: Nạo vét và kè hồ Kinh thành Huế.
        Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
       Ngày 20/7/2019, Viện đào tạo STEC có Công văn số 123/CV-ĐT2019 mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/7/2019, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Công văn số 244/PVH về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2019 tại Huế.
        Ngày 24/6/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1232/TB-ĐGTS về tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế chuyển giao.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO
        Ngày 24/12/2019, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại - Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1133-CV/BCĐ thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.
Thông  báo về việc nghỉ lễ, Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
Thông  báo về việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và kiểm kê tài sản trên đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II ( các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên Huế, hạng mục: Nạo vét và kè hồ Kinh thành Huế.
        Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
       Ngày 20/7/2019, Viện đào tạo STEC có Công văn số 123/CV-ĐT2019 mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/7/2019, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Công văn số 244/PVH về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2019 tại Huế.
        Ngày 24/6/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1232/TB-ĐGTS về tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế chuyển giao.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.200.128
Truy cập hiện tại 60 khách