Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO
        Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư Thủy Vân thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO
        Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư Thủy Vân thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.453
Truy cập hiện tại 12 khách