Tìm kiếm tin tức

 
THÔNG BÁO
        Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
       Ngày 20/7/2019, Viện đào tạo STEC có Công văn số 123/CV-ĐT2019 mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/7/2019, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Công văn số 244/PVH về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2019 tại Huế.
        Ngày 24/6/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1232/TB-ĐGTS về tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế chuyển giao.
        Ngày 13/6/2019, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 227/ĐTBDCB về tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực biến đổi khí hậu.
        Ngày 10/6/2019, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kỹ năng hành chính có Thông báo số 165/ĐT-KNHC về việc tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng - Nghiệp vụ hành chính trong tháng 7/2019 cho các cơ quan tổ chức nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.
        Ngày 10/6/2019, Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam có Công văn số 93/2019/CV-FSPPM về tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, năm học 2019 - 2021 và Công văn số 94/2019/CV-FSPPM Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2019.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 97/TB-PPMU ngày 13/6/2019 thông báo tuyển dụng 01 vị trí trợ lý điều phối viên làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Thừa Thiên Huế.      
        Ngày 23/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có Thông báo số 261/KHLN-ĐT về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
THÔNG BÁO
        Ngày 26/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
       Ngày 20/7/2019, Viện đào tạo STEC có Công văn số 123/CV-ĐT2019 mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 19/7/2019, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có Công văn số 244/PVH về việc tuyển sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2019 tại Huế.
        Ngày 24/6/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế có Thông báo số 1232/TB-ĐGTS về tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế chuyển giao.
        Ngày 13/6/2019, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 227/ĐTBDCB về tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước lĩnh vực biến đổi khí hậu.
        Ngày 10/6/2019, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kỹ năng hành chính có Thông báo số 165/ĐT-KNHC về việc tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng - Nghiệp vụ hành chính trong tháng 7/2019 cho các cơ quan tổ chức nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.
        Ngày 10/6/2019, Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam có Công văn số 93/2019/CV-FSPPM về tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, năm học 2019 - 2021 và Công văn số 94/2019/CV-FSPPM Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2019.
        Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” (viết tắt BCC) đã có Văn bản số 97/TB-PPMU ngày 13/6/2019 thông báo tuyển dụng 01 vị trí trợ lý điều phối viên làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Thừa Thiên Huế.      
        Ngày 23/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có Thông báo số 261/KHLN-ĐT về tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.632
Truy cập hiện tại 70 khách