Tìm kiếm tin tức

 
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017
Ngày cập nhật 17/02/2017

        Thực hiện Công văn số 286/BTNMT-TĐKTTT ngày 20/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 14/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

       Tại Hội nghị ký giao ước thi đua, các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Sở đã thống nhất ký vào Bản giao ước thi đua năm 2017 với các chỉ tiêu phấn đấu đạt các danh hiệu sau:

       1. Tập thể:

       - Tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường là tập thể Lao động xuất sắc, vững mạnh trong khối Kinh tế, Cụm Thi đua Bắc Trung Bộ.

       - 15 tập thể phòng, đơn vị trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

       - 05 tập thể được đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

       - 01 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

       - 02 tập thể được đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.

       - 01 tập thể được đề nghị khen thưởng Huân chương.

       2. Cá nhân:

       - 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       - Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu  “Lao động tiên tiến" và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo đúng chuẩn quy định (15% của “Lao động tiên tiến”).

       - 01 đồng chí được đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

       - 02 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường”.

       - 02 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

       - 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

       - 03 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.

       * Một số hình ảnh ký giao ước thi đua năm 2017:


 

N.N.Thịnh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.441
Truy cập hiện tại 2.455 khách