Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến
Ngày cập nhật 21/01/2020

        Ngày 13/01/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7/2020 và xây dựng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

        Mục đích của kế hoạch:

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong ngành, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho mỗi tập thể, cá nhân, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh góp phần vào phát triển kinh tế - an ninh - quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo.

        - Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường chủ động, kịp thời phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực để nêu gương, học tập và tôn vinh trong Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

        - Tiếp tục xây dựng và nhân rộng và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.079
Truy cập hiện tại 2.398 khách