Tìm kiếm tin tức

 
Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 01/02/2016

      Thực hiện Công văn số 224/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, ngày 28/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 với chủ đề “Năm doanh nghiệp” với phương hướng chủ yếu là Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

       Tại Hội nghị ký giao ước thi đua, các Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị và đại diện BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Sở đã thống nhất ký vào Bản giao ước thi đua năm 2016 với các chỉ tiêu phấn đấu đạt các danh hiệu sau:

       1. Tập thể:
       - Tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường đạt Lao động xuất sắc, vững mạnh trong khối Kinh tế ngành, Cụm Thi đua Bắc Trung Bộ, được Bộ tặng Cờ Thi đua.
       - 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.
       - 05 tập thể được đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
       - 01 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
       - 02 tập thể được đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.
       - 01 tập thể được đề nghị khen thưởng Huân chương hạng ba.

       2. Cá nhân:
       - 100% cán bộ, CC, VC và người LĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       - Trên 80 % cán bộ, CC, VC và người LĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến", 15% Lao động tiên tiến đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo đúng quy chuẩn quy định.
       - 01 cá nhân được đề nghị UBND trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
       - 02 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường”.
       - 03 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.
       - 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
       - 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen./.

N.N.Thịnh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.776.029
Truy cập hiện tại 1.583 khách