Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/11/2015

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3755/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/9/2015 về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2015. Ngày 28/9/2015, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-TNMT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 với mục đích, yêu cầu:

       Mục đích

       Nắm rõ tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn hạn chế, giúp các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

       Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền trong việc động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

       Phát hiện những việc làm hay, gương điển hình tiên tiến mới để kịp thời tuyên dương và nhân rộng, đồng thời đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm Luật Thi đua, Khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

       Yêu cầu

       Công tác kiểm tra phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, đảm bảo trung thực, khách quan, phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra tại các phòng và đơn vị trực thuộc Sở./.

Tập tin đính kèm:
C.H.Thái - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.415
Truy cập hiện tại 2.457 khách