Tìm kiếm tin tức

 
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
        Ngày 18/7/2018, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 804/HD-SNV hướng dẫn phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua cho các địa phương, đơn vị tham gia khối thi đua trên địa bàn tỉnh.
        Ngày 09/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2017 và thay thế Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh).
        Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban ngành, tỉnh, các đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
        Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã có văn bản số 89/BC-UBND về báo cáo tổng kết công tác tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng trên các lĩnh vực do địa phương tổ chức, kết quả như sau:
        Thực hiện Công văn số 286/BTNMT-TĐKTTT ngày 20/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ngày 14/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 với chủ đề “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
        Năm 2016, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh.
         Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2016 của Cụm thi đua số IV, ngày 16/12/2016, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm thi đua số IV, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ông Phan Văn Thông - TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế - Cụm trưởng Cụm Thi đua số IV năm 2016 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.
        Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-CTĐ IV ngày 01/6/2016 của Cụm Thi đua số IV về tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, từ ngày 15/7/2016 đến ngày 17/7/2016 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm Thi đua số IV do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế làm Cụm trưởng đã tổ chức các hoạt động giao lưu năm 2016.
        Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2016; Công văn số 224/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2016, ngày 18/3/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm Thi đua số IV - Bộ Tài nguyên và Môi trường (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thuộc Cụm Thi đua số IV.
      Thực hiện Công văn số 224/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động phong trào thi đua trong ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, ngày 28/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016 với chủ đề “Năm doanh nghiệp” với phương hướng chủ yếu là Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.812
Truy cập hiện tại 92 khách