Tìm kiếm tin tức

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
        Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến biển, đảo và dành nhiều tình cảm cho nhân dân vùng biển đảo và lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc. Sự quan tâm và tình cảm đó được thể hiện qua hàng trăm bức thư, bài viết, bài nói chuyện với quân dân vùng biển khi Người đến thăm. Những lời căn dặn của Bác vô cùng sâu sắc và có ý nghĩa to lớn đối với chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay.
        Đảng và Nhà nước ta đang phát động cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cuộc đấu tranh đang dâng lên thành làn sóng mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Tổng bí thư Đảng ta đã ví: “Lò đã nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”. Để cuộc đấu tranh chống quốc nạn tiếp tục có hiệu quả cao, chúng ta cần ôn lại những lời dạy của Bác Hồ về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.
        70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 04/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hằng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
        Nhân dịp kỷ niệm 128 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), hơn lúc nào hết, chúng ta cùng nhau bàn thảo nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Làm sao cho Chuyên đề năm 2018 về: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” do Đảng ta phát động đi vào cuộc sống, thiết thực và đạt hiệu quả cao.
        Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo. Suốt đời Bác nêu tấm gương sáng ngời về người thầy được toàn thể dân tộc và cả loài người tiến bộ noi theo.
        Cùng với việc sáng lập Đảng, ngay từ đầu Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng. Tháng 4/1931, trong thư gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Người thẳng thắn phê bình cách khai hội (họp quá dài, chưa nghiên cứu kỹ trước khi họp...), cách thảo luận (thảo luận một cách tầm chương trích cú, chưa động viên được nhiều người phát biểu ý kiến), không đề xuất được kế hoạch thiết thực. Tháng 1/1935, Người phát hiện nhược điểm của Đảng và đảng viên là “trình độ lý luận chính trị rất thấp” nên Người đề nghị Quốc tế cộng sản xuất bản những sách về lý luận. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta cầm quyền, Người càng quan tâm xây dựng Đảng ta về nhiều mặt. Năm 1951, tại Đại hội II của Đảng Lao động Việt Nam phải là một đảng to lớn mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, triệt để.
        Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 23/CT-TW về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
        Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa, nhà thơ kiệt xuất. Mùa xuân trong thơ Bác là mùa xuân của đất trời, của lòng người, là tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này. Thiên nhiên và mùa xuân đất nước luôn hòa quyện, sống động, phong phú và đa dạng trong thơ Bác.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 795 khách