Tìm kiếm tin tức

 
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1058 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
16/2019/TT-BTNMT30/09/201915/11/2019xQuy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
15/2019/TT-BTNMT11/09/201928/10/2019xQuy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thƣơng mại, phát triển sản phẩm thƣơng mại
51 /2019 /QĐ-UBND09/09/201901/10/2019xBan hành Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý
208 /KH-UBND07/09/201907/09/2019xThực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
50/2019/QĐ-UBND06/09/201916/09/2019xBÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2016/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NUÔI CÁ LỒNG, BÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
2317/QĐ-BTNMT06/09/201906/09/2019xBan hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
73/2019/NĐ-CP02/09/201901/01/2019xQuy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2211/QĐ-BTNMT30/08/201930/08/2019xVỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 THEO ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
49/2019/QĐ-UBND30/08/201910/09/2019xBan hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
38/2019/QĐ-UBND29/08/201901/08/2019xSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh
48/2019/QĐ-UBND28/08/201908/09/2019xBãi bỏ Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
46/2019/QĐ-UBND23/08/201901/10/2019xBAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
47/2019/QĐ-UBND23/08/201901/10/2019xBAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
14/2019/TT-BTNMT16/08/201901/10/2019xBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
45/2019/QĐ-UBND14/08/201925/08/2019xQUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2019 – 2020
44/2019/QĐ-UBND08/08/201920/08/2019xSửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
43/2019/QĐ-UBND08/08/201918/08/2019xBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội
13/2019/TT-BTNMT07/08/201923/09/2019xBan hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
12/2019/TT-BTNMT05/08/201920/09/2019xBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
42/2019/QĐ-UBND31/07/201910/08/2019xVề việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.851
Truy cập hiện tại 105 khách