Tìm kiếm tin tức

 
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1169 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1399/QĐ-BTNMT26/06/202026/06/2020xVề việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
1464/QĐ-UBND22/06/202022/06/2020xPhê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 06 công trình, dự án thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
1329/QĐ-BTNMT17/06/202017/06/2020xBan hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
1249/QĐ-BTNMT04/06/202004/06/2020xBan hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
04/2020/TT-BTNMT03/06/202020/07/2020xQuy định kỹ thật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
1280/QĐ-UBND29/05/202029/05/2020xphê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc.
1183/QĐ-BTNMT27/05/202027/05/2020xThủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
29/2020/QĐ-UBND20/05/202001/06/2020xQuy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
120/QĐ-UBND18/05/202018/05/2020xThu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
646/QĐ-TTg15/05/202015/05/2020xNhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
67/NQ-CP12/05/202012/05/2020xPhê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
36/2020/TT-BTC05/05/202005/05/2020xBộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
53/2020/NĐ-CP05/05/202001/07/2020xChính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
01/2020/TT-BTNMT28/04/202015/06/2020xQuy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
1041/QĐ-UBND22/04/202022/04/2020xCông bố bổ sung Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
29/2020/TT-BTC17/04/202002/06/2020xXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
684/QĐ-BTTTT16/04/202016/04/2020xKế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1003/QĐ-UBND16/04/202016/04/2020xCông bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
21/2020/QĐ-UBND15/04/202027/04/2020xỦy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
48/2020/NĐ-CP15/04/202001/06/2020xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.046
Truy cập hiện tại 1.366 khách