Tìm kiếm tin tức

 
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1505 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
61/NQ-CP 202229/04/202229/04/2022xVề việc ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay STEP lần 2 của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam)”
1010/QĐ-UBND26/04/202226/04/2022xVề việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân kết hợp thương mại dịch vụ ven sông Bồ (giai đoạn 1) tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền ( Diện tích 5.915,7 m2)
1008/QĐ-UBND26/04/202226/04/2022xVề việc cho Công ty cổ phần An Phú Tân gia hạn thuê đất để nuôi trồng thủy sản tại phường Thuận An, thành phố Huế ( dIỆN TICHS 674.424 M2)
1004/QĐ-UBND25/04/202225/04/2022xVề việc cho Công ty cổ phần An Phú Tân gia hạn thuê đất để nuôi trồng thủy sản tại xã Phú An, huyện Phú Vang
853/QĐ-BTNMT25/04/202225/04/2022xCông bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
502/QĐ-TTg22/04/202222/04/2022xThành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch khai thác, sử dụng các loại khoáng sản
986/QĐ-UBND22/04/202222/04/2022xVề việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 108 lô đất trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
987/QĐ-UBND22/04/202222/04/2022xVề việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
983/QĐ-UBND22/04/202222/04/2022xV/v phê duyệt điều chỉnh đưa một số khu vực mỏ ra khỏi danh mục khu vưc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
497/QĐ-TTg21/04/202221/04/2022xBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
495/QĐ-TTg20/04/202220/04/2022xQuy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
974/QĐ-UBND20/04/202220/04/2022xVề việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hoàng Ngọc tại đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý
973/QĐ-UBND20/04/202220/04/2022xVề việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Bố Chi tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
942/QĐ-UBND15/04/202215/04/2022xVe viec thu hoi va giao da't cho Trung tam Phat trien quy dat thi xa Huang Thily de to chtiv d'Au gia quyen sir dung dAt Khu dan cu' to 4 tai Omen Thiiy Ltrung, thi xa Htrong Thily
22/2020/TT-BTC10/04/202226/05/2022xQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
879/QĐ-UBND07/04/202207/04/2022xVề việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 14 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
251/QĐ-BNV29/03/202229/03/2022xBan hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
104/KH-UBND16/03/202216/03/2022xKế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
420/QĐ-BTNMT07/03/202207/03/2022xBan hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành
387/QĐ-BTNMT02/03/202202/03/2022xPhê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 834 khách