Tìm kiếm tin tức

 
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1228 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
2367/QĐ-UBND11/09/202011/09/2020xGiao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng An
08/2020/TT-BTNMT11/09/202026/10/2020xKỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
49/2020/QĐ-UBND11/09/202022/09/2020xBổ sung một số điều tại Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1981/QĐ-BTNMT08/09/202008/09/2020xBan hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
2299/QĐ-UBND07/09/202007/09/2020xCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
2272/QĐ-UBND04/09/202004/09/2020xThu hồi đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tisco Huế tại khu quy hoạch Đại học Huế và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
2271/QĐ-UBND04/09/202004/09/2020xPhê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Thủy
05/2020/TT-BTNMT31/08/202020/10/2020xQuy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
1868/QĐ-BTNMT24/08/202024/08/2020xBan hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2154/QĐ-UBND24/08/202024/08/2020xThu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Hương An
2155/QĐ-UBND24/08/202024/08/2020xĐiều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Phú Thượng và xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
2150/QĐ-UBND21/08/202021/08/2020xThu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Thái
1856/QĐ-BTNMT21/08/202021/08/2020xQUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
1855/QĐ-BTNMT21/08/202021/08/2020xBAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1746/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
2145/QĐ-UBND21/08/202021/08/2020xPhê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
2115/QĐ-UBND19/08/202019/08/2020xPhê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Vang
2103/QĐ-UBND17/08/202017/08/2020xĐiều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung đô thị mới Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
2094/QĐ-UBND17/08/202017/08/2020xPhê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Lưới
2095/QĐ-UBND17/08/202017/08/2020xPhê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền
2061/QĐ-UBND14/08/202014/08/2020xPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty Cổ phần FOCOCEV Việt Nam - Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 863 khách