Tìm kiếm tin tức

 
Dự án VILG
Tài liệu Hội nghị trực tuyến
cơ chế khiếu nại tranh chấp.
Tin tức sự kiện nổi bật.
Các văn bản liên quan, các thông báo đấu thầu.
 Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.  
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
Tài liệu liên quan Ban quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Thừa Thiên Huế (VILG).
Danh bạ Ban quản lý Dự án VILG
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.  
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.425.495
Truy cập hiện tại 875 khách