Tìm kiếm tin tức
 

 
Phổ biến, giáo dục pháp luật
        Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.
        Ngày 11/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo) đã có Quyết định số 121/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.304
Truy cập hiện tại 1.042 khách