Tìm kiếm tin tức

 
Phổ biến, giáo dục pháp luật
          Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 869/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021.
       Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu năm 2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 369 khách