Tìm kiếm tin tức
 

 
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 31/08/2022

        Ngày 11/8/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo) đã có Quyết định số 121/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

        Theo đó, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, gồm:

        1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và các thành viên.

        2. Đảm bảo sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên của Ban Chỉ đạo và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

        Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2022./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.439
Truy cập hiện tại 1.086 khách