Tìm kiếm tin tức

 
Ban hành Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
Ngày cập nhật 06/05/2022

        Ngày 22/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 11/VBHN-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. Theo đó, Thông tư này hợp nhất Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.         

        Đối tượng áp dụng là cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

        Thông tư này bãi bỏ Điều 36 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2016./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.786
Truy cập hiện tại 2.443 khách