Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Quyết định số 476/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đính chính Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021
Ngày cập nhật 01/04/2022

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2752/UBND-ĐC ngày 23/03/2022 về việc triển khai Quyết định số 476/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đính chính Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 (đính kèm Quyết định). Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

        Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 476/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2022 về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, đính chính lỗi kỹ thuật tại trang 44, dòng thứ 16 từ trên xuống và trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 của Phụ lục số 01 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải toàn bộ thông tin của Quyết định./.

Tập tin đính kèm:
BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.775.804
Truy cập hiện tại 1.543 khách