Tìm kiếm tin tức

 
Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Ngày cập nhật 21/03/2022

        Ngày 28/02/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

        * Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022, thay thế các Thông tư.

        Điều khoản chuyển tiếp :

        Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường được phê duyệt và thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các căn cứ đã được phê duyệt, trừ trường hợp có yêu cầu thực hiện theo quy định của Thông tư này./.

Tập tin đính kèm:
N.N.Quỳnh-TTKTCNTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.810
Truy cập hiện tại 2.456 khách