Tìm kiếm tin tức

 
Quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/02/2022

       Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quyết định này quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Đối tượng áp dụng: Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

       Đơn giá bồi thường, hỗ trợ:

Stt

Vật nuôi trên đất mặt nước

Đvt

Đơn giá bồi thường

Thời kỳ ươm

dưỡng con giống

Thời kỳ con giống đang phát triển

1

Nuôi vùng đầm phá

 

 

 

a

Nuôi chuyên tôm

đ/m2

3.650

18.862

b

Nuôi xen ghép

đ/m2

 

13.421

c

Nuôi chuyên cá

đ/m2

 

16.582

d

Nuôi sinh thái (chắn sáo, nhuyễn thể)

đ/m2

 

10.212

2

Nuôi vùng cát ven biển

 

 

 

a

Nuôi tôm thẻ chân trắng

đ/m2

16.740

33.602

b

Nuôi ốc hương

đ/m2

 

60.262

3

Nuôi cá ao đất nước ngọt

đ/m2

2.190

5.521

 

(Thời kỳ ươm dưỡng con giống đối với tôm <30 ngày; đối với cá <60 ngày).

 

        Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/02/2022.

        Đối với những công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.878
Truy cập hiện tại 2.342 khách