Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Ngày cập nhật 17/01/2022

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 15/12/2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

        Mục đích của Kế hoạch:

        - Đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

        - Nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

        Đối tượng, phạm vi rà soát: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

        * Thời gian thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề, thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đươn vị mình theo trình tự quy định và gửi kết quả về Văn phòng Sở: Chậm nhất là ngày 31/12/2022./.

Tập tin đính kèm:
P.Quân-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.892
Truy cập hiện tại 2.345 khách