Tìm kiếm tin tức

 
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/12/2021

         Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quy chế này quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; bảo vệ bí mật nhà nước trong sử dụng máy vi tính, thiết bị nhớ ngoài, phương tiện điện tử có tính năng lưu giữ tài liệu, thông tin bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo vệ bí mật nhà nước; xác minh, điều tra, xử lý thông tin, vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận và phân công cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo về bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

       - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tiếp cận, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương).

       - Đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh ngoài việc áp dụng quy định tại Quy chế này, còn phải áp dụng Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, tổ chức Trung ương.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.401
Truy cập hiện tại 2.455 khách