Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 22/12/2021

        Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

        Mục đích của Kế hoạch:

        - Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Tiếp tục phát huy chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, đảm bảo tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện trong việc chuẩn bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
P.Quân-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.399
Truy cập hiện tại 2.457 khách