Tìm kiếm tin tức

 
Văn bản hợp nhất về Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày cập nhật 01/06/2021

         Ngày 04/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau:

         Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020 và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

         Nghị định này quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

         Việc hợp nhất các văn bản này nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.003 khách