Tìm kiếm tin tức

 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày cập nhật 22/04/2021

        Ngày 30/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021.

        Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, cụ thể như sau:

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 3: Trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

        - Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều: Thời gian tính tiền được tính bằng ngày; Trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho nhiều mục đích thì sản lượng khai thác để tính tiền cấp quyền khai thác được tính cho từng mục đích sử dụng theo quy định của Nghị định này; Đối với công trình đã vận hành, Giấy phép được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải ghi rõ mục đích sử dụng và ghi rõ ngày Giấy phép bắt đầu có hiệu lực để làm cơ sở xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 8: Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 11: Trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

        - Sửa đổi, bổ sung Điều 14: Phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

        Nhằm triển khai Nghị định nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 2891/UBND-XD ngày 09/4/2021 giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt-P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 999 khách