Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Nghị quyết số 6/NQ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/02/2021

        Để triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; ngày 08/02/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1243/UBND-GT yêu cầu cụ thể như sau:

        Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, được giao tại Nghị quyết nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.326 khách