Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Quyêt định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 05/02/2021

        Để thực hiện Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020. Ngày 28/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 871/UBND-TĐKT giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cơ quan liên quan triển khai thực hiện văn bản nêu trên./.

 

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.104 khách