Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ
Ngày cập nhật 30/01/2021

        Ngày 22/01/2021, UBND đã có Công văn số 676/UBND-TH triển khai thực hiện Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, UBND tỉnh có yêu cầu như sau:

        Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện theo quy định./.

T.N.C.Nhung-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 999 khách