Tìm kiếm tin tức

 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/01/2021

       Ngày 25/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

       ”1. Khoản 10 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “10. Quy định về vị trí và địa điểm

       a) Thực hiện theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Chăn nuôi năm 2018 và Điều 5 Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

       b) Nơi xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải có nguồn nước sạch  và đủ trữ lượng cho hoạt động chăn nuôi; đảm bảo điều kiện xử lý chất thải theo quy định.”

       2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “ Điều 7. Quy định về lập hồ sơ môi trường

       Thực hiện theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.””

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021 và bãi bỏ Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm:
T.Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.383
Truy cập hiện tại 212 khách