Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai triển khai thực hiện Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 21/01/2021

        Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

        Triển khai Nghị định trên, ngày 04/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 44/UBND-TĐKT có ý kiến như sau:

        - Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung Nghị định nêu trên của Chính phủ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị;

        - Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.385
Truy cập hiện tại 213 khách