Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 14/01/2021

       Ngày 05/01/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 43/UBND-TĐKT triển khai Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

       - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

       - Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định của tỉnh có liên quan đến nội dung văn bản bị bãi bỏ tại Nghị định nêu trên thực hiện tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.363
Truy cập hiện tại 216 khách