Tìm kiếm tin tức

 
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/01/2021

       Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 69/2020/QĐ-UBND bãi bỏ  văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành.

       Trong đó, bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật sau:

       1. Quyết định số 2558/2004/QĐ-UB ngày 02/8/2004 của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ du lịch bằng voi phục vụ khách tham quan và giá vé vào khai thác dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cho khách tham quan ở các khu du Di tích lịch sử văn hóa Huế.

       2. Quyết định số 442/2005/QĐ-UBND ngày 24/01/2005 của UBND tỉnh về việc quy định đường một chiều trong thành phố Huế.

       3. Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 14/8/2006 của UBND tỉnh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

       4. Chỉ thị số 32/2007/CT-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

       5. Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

       6. Quyết định số 682/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện.

       7. Quyết định số 782/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về việc chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       8. Quyết định số 889/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 1 Quyết định số 675/2008/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

       9. Quyết định số 2810/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.

       10. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

       11. Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.

       12. Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       13. Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 17/8/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       14. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

       15. Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế.

       16. Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       17. Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.361
Truy cập hiện tại 217 khách