Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 09/11/2020 của Bộ Tư pháp
Ngày cập nhật 07/01/2021

        Ngày 17/12/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021.

        Triển khai Thông tư trên, ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 11815/UBND-TĐKT có ý kiến như sau:

        - Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung Thông tư nêu trên của Bộ Tư pháp;

        - Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định của tỉnh có liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư nêu trên thực hiện tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.295
Truy cập hiện tại 212 khách