Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 31/12/2020

        Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11730/UBND-TĐKT triển khai Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

        Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

        Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định của tỉnh có liên quan đến nội dung văn bản bị bãi bỏ tại Quyết định nêu trên thực hiện tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

        Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử), Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan thực hiện đăng tải danh mục các văn bản bị bãi bỏ tại Quyết định này lên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.256
Truy cập hiện tại 210 khách