Tìm kiếm tin tức

 
Quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Ngày cập nhật 28/12/2020

        Ngày 24/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, có hiệu lực thi hành kề từ ngày 09/02/2021.

        Thông tư này quy định chi tiết các nội dung, gồm:

        1. Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Khoáng sản năm 2010 (trừ khoáng sản ở dạng khí);

        2. Quy trình, phương pháp xác định và các biểu mẫu biểu thống kê để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản./.

Tập tin đính kèm:
H.N.H.Việt - P.QLTN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.282
Truy cập hiện tại 212 khách