Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
Ngày cập nhật 25/12/2020

       Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:

       *Mục đích:

       - Chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;

       - Thủ trưởng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

       *Nội dung:

       - Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo;

       - Tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng pháo;

       - Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.

       Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trong Sở, ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.278
Truy cập hiện tại 212 khách