Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/12/2020

       Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11430/UBND-TC triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh:

       - Khẩn trương xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

       - Báo cáo tình hình vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.260
Truy cập hiện tại 209 khách