Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày cập nhật 22/12/2020

       Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11413/UBND-ĐC triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021. UBND tỉnh yêu cầu như sau:

       Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Đất đai;

       Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
T.N.C.Nhung - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.150.258
Truy cập hiện tại 209 khách