Tìm kiếm tin tức

 
Phổ biến, giáo dục pháp luật
        Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
        Ngày 04/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.414.664
Truy cập hiện tại 75 khách