Tìm kiếm tin tức

 
Phổ biến, giáo dục pháp luật
        Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 159/KH-UBND triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Theo đó mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch cụ thể là:
        Ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
        Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
        Ngày 12/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Ngân sách nhà nước.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.469.996
Truy cập hiện tại 1.361 khách