Tìm kiếm tin tức

 
Phổ biến, giáo dục pháp luật
       Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 15/12/2021 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 của UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
        Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 78 /2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
         Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
        Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 812 khách