Tìm kiếm tin tức

 
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Góp ý dự thảo quy định "về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất".
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/09/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/10/2016
Xem góp ý
2Dự thảo Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục, phương thức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/11/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/11/2016
Xem góp ý
3Góp ý Dự thảo Quy định trình tự phối hợp luân chuyển hồ sơ địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/01/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/01/2017
Xem góp ý
4Góp ý dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 27/02/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 07/03/2017
Xem góp ý
5Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/03/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/03/2017
Xem góp ý
6Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/05/2017
Xem góp ý
7Dự thảo “Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/04/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 12/05/2017
Xem góp ý
8Góp ý dự thảo đề cương dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 23/06/2017
Xem góp ý
9Dự thảo Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
10Dự thảo “Quy chế Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
11Dự thảo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/09/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/09/2017
Xem góp ý
12Góp ý dự thảo Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/12/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 15/01/2018
Xem góp ý
13Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 06/04/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/04/2018
Xem góp ý
14Dự thảo Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 09/04/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/04/2018
Xem góp ý
15Dự thảo bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 28/09/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/10/2018
Xem góp ý
16Dự thảo Kết quả báo cáo cuối cùng về “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trên hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai”.
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/10/2018
Xem góp ý
17Dự thảo Quy định về tách thửa - lần 2
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/07/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2019
Xem góp ý
18Dự thảo quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 21/08/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/09/2019
Xem góp ý
19Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/03/2020
Xem góp ý
20Góp ý Đề cương đề án lập hồ sơ tài nguyên đảo Sơn Chà
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 20/05/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến 29/05/2020
Xem góp ý
Số dòng trên 1 trang 
Trang:[1]23

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 835 khách