Tìm kiếm tin tức

 
CHIẾN LƯỢC, QH, KẾ HOẠCH
        Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh; ngày 24/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-STNMT về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Sở:  
        Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà đến năm 2020 định hướng đến năm 2030  
        Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Đông Nam Thủy An thành phố Huế và vùng phụ cận.

        Ngày 23/04/2018 Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC).

        Ngày 26/05/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phong Điền.
        Ngày 02/6/2017, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Huyện.
        Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.
        Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ với những nội dung chính như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.665.965
Truy cập hiện tại 848 khách