Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 30/10/2018

        Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh; ngày 24/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-STNMT về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Sở:

 

        * Mục đích của Kế hoạch gồm:

        - Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên.

        - Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

        * Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018:

        Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

        * Khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2018:

        Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường là: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

 

Tập tin đính kèm:
BBT+Q.Anh - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.900
Truy cập hiện tại 2.351 khách