Tìm kiếm tin tức

 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 22/02/2017

        Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lộc; Quyết định số 91/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Huế; Quyết định số 94/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Đông; Quyết định số 96/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy.

       Các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 được phê duyệt của các huyện, thành phố và thị xã như sau:

Chỉ tiêu

Thành phố Huế (ha)

Thị xã Hương Thủy (ha)

Huyện Phú Lộc
(ha)

Huyện Nam Đông
(ha)

Sử dụng đất

 

 

 

 

Đất nông nghiệp

2.198,54
(31,11%)

36.386,93 (80,03%)

49.972,46 (69,37%)

62.166,08 (95,97%)

Đất phi nông nghiệp

4.710,50
(66,65%)

8.752,71 (19,25)

21.511,98 (29,86%)

2.426,92 (3,75%)

Đất chưa sử dụng

158,28
(2,24%)

326,31
(0,72%)

551,53
(0,77%)

184,88
(0,28%)

Diện tích đất được phép thu hồi

220,10

351,12

200,28

196,58

Diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất

175,92

413,45

2.187,56

226,38

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

24,66

24,87

284,79

5,16

      Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế đảm bảo theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế./

Đ.V.Toán - TTKTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.703
Truy cập hiện tại 2.431 khách