Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phong Điền, huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/02/2017

        Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phong Điền; Quyết định số 93/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Vang và Quyết định số 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Trà với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

Chỉ tiêu

Thị xã Hương Trà
(ha)

Huyện Phong Điền
(ha)

Huyện Phú Vang
(ha)

Sử dụng đất

 

 

 

Đất nông nghiệp

39.473,57 (76,33%)

79.758,63 (84,11%)

13.234,79 (47,57%)

Đất phi nông nghiệp

11.917,67 (23,05%)

12.375,96 (13,05%)

13.926,12 (50,05%)

Đất chưa sử dụng

319,24 (0,62%)

2.688,21 (2,84%)

663,56 (2,38%)

Diện tích đất được phép thu hồi

90,57

485,78

254,85

Diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất

446,18

1.095,77

267,13

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

20,48

217,57

83,40

 
Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.488
Truy cập hiện tại 2.462 khách