Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 06/12/2016

        Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh đã ban Quyết định số 2971/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Thủy.

       Những nội dung điều chỉnh bổ sung:

       - Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất (2 công trình):

       + Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tại phường Thủy Dương với diện tích 0,6 ha (đất trồng lúa);

       + Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh với diện tích 3,6 ha (đất trồng lúa).

       - Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (2 công trình):

       + Chuyển mục đích sử dụng 0,6 ha đất trồng lúa để xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tại phường Thủy Dương;

       + Chuyển mục đích sử dụng 3,6 ha đất trồng lúa để xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tại phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh./.

Tập tin đính kèm:
P.T.C.Lệ - TTKTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 368 khách