Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện, cấp tỉnh
Ngày cập nhật 23/11/2016

        Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 6262/UBND-ĐC chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

       UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia phân bổ cho tỉnh Thừa Thiên Huế để rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, hoàn thiện các thủ tục để trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố Huế làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

       UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định. Căn cứ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của cấp tỉnh để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, hoàn thiện các thủ tục để trình HĐND cấp huyện thông qua trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

       Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban ngành cấp tỉnh căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh để đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đảm bảo căn cứ pháp lý và thời gian theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.569.806
Truy cập hiện tại 61 khách